Filosofie

2Certificeren is meer dan het “langs de meetlat leggen” van een organisatie. Ons doel is dat een organisatie er beter van wordt. We bereiken dat op verschillende wijzen, o.a. door klantspecifieke auditrapportages en door onze bevindingen zodanig te rapporteren dat daaruit meerwaarde ontstaat. Onze klanten bereiken dat o.a. door aantoonbare kwaliteit en een versoepeld regime van hun toezichthouders.

Ook zijn wij in staat om tijdens onze audits een beeld te krijgen van de volwassenheid van (asset-) managementsystemen en daarover te rapporteren en te presenteren aan het management van die organisaties. Dat geeft u als klant aanknopingspunten voor verbetering, waarmee u doelgericht aan de slag kunt.